معاون دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند

معاون دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 741به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب مصوبه یک شنبه مورخه 1395/04/27 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی معاون دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی کانون به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:

*مصطفی بیک محمدی:معاون دادستان انتظامی

*محمد جواد بابایوسف:دادیار انتظامی

*بی تا بهروز:دادیار انتظامی

*علی اکبر توکلی:دادیار انتظامی

*علی زمانی:دادیار انتظامی

*مجید محمدی نیکو:دادیار انتظامی

*امیر علی مظاهری:دادیار انتظامی

*بهنام نظیری:دادیار انتظامی