به موجب مصوبه های هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برخی از مسئولین و اعضای کمیسیون ها و ارکان کانون انتخاب و معرفی گردیدند

به موجب مصوبه های هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برخی از مسئولین و اعضای کمیسیون ها و ارکان کانون انتخاب و معرفی گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 794به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،در تاریخ های 1395/04/27، 1395/05/03 و 1395/05/05 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی رئیس و اعضای کمیته بانوان،رئیس و اعضای کمیته پارلمانی،مسئول انفورماتیک،رئیس و اعضای کمیسیون معاضدت،رئیس و اعضای کمیسیون روابط عمومی،رئیس و اعضای کمیته ورزش،دادرس علی البدل شعب دادگاه انتظامی کانون و نماینده کانون در کار گروه کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص نظام به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:

به موجب بند 5 مصوبه مورخه 1395/04/27:

آفاق ایرجی:رئیس کمیته بانوان

اعظم شیخی:عضو

بی تا بهروز:عضو

میترا جعفری:عضو

سعیده سادات الطباطبائی آل طه:عضو

صدف طبیب زاده:عضو

مرجان کیامهر:عضو

به موجب بند 7 مصوبه مورخه 1395/04/27:

رئیس کمیته پارلمانی:احمد جمشیدوند

سعید خانی فیجانی:عضو

سعید رخشان:عضو

هادی محمدی:عضو

به موجب بند 8 مصوبه مورخه 1395/04/27:

مجید سلیمانی:مسئول انفورماتیک

به موجب بند 5 مصوبه مورخه 1395/05/03:

کیان کریمی:رئیس کمیسیون معاضدت

اصغر حسینخانی:عضو

منصور قمشلوئی:عضو

مهدی گودرزی:عضو

به موجب بند 6 مصوبه مورخه 1395/05/03

محمد خزاعی:رئیس کمیسیون روابط عمومی

امیرحسین بیات:عضو

عظیم غیاثی:عضو

احمد کمیلی:عضو

فاطمه اکبری:عضو

خاطره حسنی:عضو

اعظم نعمتی:عضو

به موجب بند 4 مصوبه مورخه 1395/05/05:

کیان کریمی:رئیس کمیته ورزش

علی رحمتی:عضو

اکبر یساولی:عضو

به موجب بند 5 مصوبه مورخه 1395/05/05:

علی اصغر چاپاری:دادرس علی البدل شعب دادگاه انتظامی کانون

به موجب بند 7 مصوبه مورخه 1395/05/05:

مهدی کریمی:نماینده کانون در کار گروه کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام