نام کمیته پارلمانی به کمیته پارلمانی و امور بین الملل تغییر عنوان داد

نام کمیته پارلمانی به کمیته پارلمانی و امور بین الملل تغییر عنوان داد


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 770به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب بند 7 مصوبه مورخه 1395/05/24 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نام کمیته پارلمانی به کمیته پارلمانی و امور بین الملل تغییر عنوان داد و حسین کمیلی اصفهانی به عنوان عضو این کمیته انتخاب و معرفی گردید.