ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون کارآموزی وکالت سال 1396

ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون کارآموزی وکالت سال 1396


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 693به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری متشکل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی،رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اراک،رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی جهت تعیین تعداد کارآموزان وکالت تشکیل و تصمیم بر آن شد کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون کارآموزی وکالت سال 1396 تعداد 15 کارآموز وکالت پذیرش و جذب نماید.