نصاب قبول دعاوی مالی از سوی کارآموزان وکالت در استان مرکزی یکصد و پنجاه میلیون تومان اعلام گردید

نصاب قبول دعاوی مالی از سوی کارآموزان وکالت در استان مرکزی یکصد و پنجاه میلیون تومان اعلام گردید


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 818نصاب قبول دعاوی مالی از سوی کارآموزان وکالت در استان مرکزی یکصد و پنجاه میلیون تومان اعلام گردید:

به موجب بند 2 صورتجلسه مورخه 1396/05/10 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نصاب قبول دعاوی مالی از سوی کارآموزان وکالت در استان مرکزی از تاریخ این مصوبه یکصد و پنجاه میلیون تومان اعلام می گردد.
نظارت بر حسن اجرای دقیق این مصوبه با ریاست محترم کمیسیون کارآموزی و وکلای محترم سرپرست خواهد بود.
شایان ذکر است که مصوبه هیات عمومی اسکودا در بیست و هشتمین همایش اسکودا در تهران حداکثر مبلغ دویست میلیون تومان است و تعیین نصاب استانی با هر کانون و با مصوبه هیات مدیره خواهد بود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی