ارکان کانون

سعید رخشان


سِمت :   رئیس اتاق فکر
شماره همراه:   09161611789
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید بهشتی، روبروی امامزاده، ساختمان فردوسی، طبقه سوم کدپستی : 3813716959

عباس پیر محمدی


سِمت :   عضو اتاق فکر
شماره همراه:   09183642717
آدرس دفتر :   اراک، میدان ولیعصر، خیابان امام، روبروی مجتمع ستارگان، ساختمان 188 کدپستی : 3813847879

ابوالفضل رجبی


سِمت :   عضو اتاق فکر
شماره همراه:   09188616770
آدرس دفتر :   اراک، خیابان هپکو، روبروی منازل شرکت نفت، ساختمان مهدی، طبقه اول کدپستی : 3815995617

محمد مشکانی فراهانی


سِمت :   عضو اتاق فکر
شماره همراه:   09181610703
آدرس دفتر :   اراک، بلوار قدس، مجتمع آسمان، بلوک ۶، طبقه ۱، واحد ۸۳ کدپستی : ۳۸۱۸۱۴۱۸۶

مریم ناگهی


سِمت :   عضو اتاق فکر
شماره همراه:   09188625142
آدرس دفتر :   زالیان

هادی قمشلوئی شراهی


سِمت :   رئیس کمیسیون ارتقا
شماره همراه:   09183617977
آدرس دفتر :   اراک، خیابان فلسطین، روبروی مدرسه شهید مطهری، پلاک 39490

حمید صلاحی


سِمت :   عضو کمیسیون ارتقا
شماره همراه:   09181621671
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دکترحسابی، نبش کوچه ملت، ساختمان یاس، واحد10

کیان کریمی


سِمت :   عضو کمیسیون ارتقا
شماره همراه:   09188634724
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان هپکو، روبروی منازل شرکت نفت، ساختمان مهدی، طبقه دوم0

حمید صالحی


سِمت :   رئیس کمیسیون رفاه
شماره همراه:   09181623237
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید شیرودی، مقابل سازمان انتقال خون، کوچه ارشاد کدپستی : 3814957496

مهتاب احمدی


سِمت :   عضو کمیسیون رفاه
شماره همراه:   09128247753
آدرس دفتر :   خمین، شهرک نخ طلا، کوچه پوریای ولی، ساختمان مهر شهرداری، بلوک c، طبقه دوم، واحد 6 کدپستی : 3881981888

حمیدرضا ملکی


سِمت :   عضو کمیسیون رفاه
شماره همراه:   09188649183
آدرس دفتر :   اراک، خیابان محسنی، جنب پل، سمت راست، طبقه اول، واحد سمت چپ کدپستی : 3814961538

هادی قمشلوئی شراهی


سِمت :   رئیس کمیسیون صدور پروانه
شماره همراه:   09183617977
آدرس دفتر :   اراک، خیابان فلسطین، روبروی مدرسه شهید مطهری، پلاک 3949

جابر رودبارانی


سِمت :   عضو کمیسیون صدور پروانه
شماره همراه:   09181607906
آدرس دفتر :   مرکزی

سلماز زائری


سِمت :   عضو کمیسیون صدور پروانه
شماره همراه:   09188640271
آدرس دفتر :   اراک، بلوار قدس، مجتمع آسمان، بلوک 1،طبقه 2،واحد 60

حسین عابدی


سِمت :   عضو کمیسیون صدور پروانه
شماره همراه:   09185256751
آدرس دفتر :   مهاجران، خیابان ملاصدرا، کوی فرهنگیان، بهارستان 3 0

احمد نادری


سِمت :   عضو کمیسیون صدور پروانه
شماره همراه:   09183679436
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، روبروی دانشسرا، مجتمع موج، بلوک 3، طبقه دوم کدپستی : 3813613685

سعید رخشان


سِمت :   رئیس اتاق داوری
شماره همراه:   09161611789
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید بهشتی، روبروی امامزاده، ساختمان فردوسی، طبقه سوم کدپستی : 3813716959

فائقه باوی


سِمت :   عضو اتاق داوری
شماره همراه:   09183631108
آدرس دفتر :   اراک، خیابان ملک، روبروی هفده متری، کوچه لقمان، ساختمان قلم چی، طبقه دوم کدپستی : 3813988345

بهرنگ سراج زاده


سِمت :   عضو اتاق داوری
شماره همراه:   09187660586
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، ساختمان پاسارگاد، طبقه چهارم کدپستی : 3813135461

زهره کوخائی


سِمت :   عضو اتاق داوری
شماره همراه:   09190536950
آدرس دفتر :   فرمهین

کورش عسگری


سِمت :   رئیس کمیسیون معاضدت قضائی
شماره همراه:   09181613958
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، روبروی نان فانتزی نانک، مجتمع آسمان، طبقه 5 کدپستی : 3813143615

ندا بادکوبه هزاوه


سِمت :   عضو کمیسیون معاضدت قضائی
شماره همراه:   09187649523
آدرس دفتر :   اراک، خیابان محسنی، انتهای پل خیبر، نبش بن بست ایمان 5، طبقه دوم، واحد چهارم کدپستی : 3814931474

منصور قمشلوئی شراهی


سِمت :   عضو کمیسیون معاضدت قضائی
شماره همراه:   09128856009
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، ابتدای خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک ملی کدپستی : 3813613363

زهرا آل طه


سِمت :   عضو کمیسیون بانوان
شماره همراه:   09188636203
آدرس دفتر :   اراک خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) میدان هفت تیر، کوچه شکرایی، مجتمع نظیری، واحد 5 کدپستی : 3813665683

سلماز زائری


سِمت :   رئیس کمیسیون بانوان
شماره همراه:   09188640271
آدرس دفتر :   اراک، بلوار قدس، مجتمع آسمان، بلوک 1،طبقه 2،واحد 60

شیرین اسدی


سِمت :   عضو کمیسیون بانوان
شماره همراه:   09188637299
آدرس دفتر :   اراک ، میدان شریعتی ، نبش کوچه دانشسرا، ساختمان پاسارگاد طبقه 4

فائقه باوی


سِمت :   عضو کمیسیون بانوان
شماره همراه:   09183631108
آدرس دفتر :   اراک، خیابان ملک، روبروی هفده متری، کوچه لقمان، ساختمان قلم چی، طبقه دوم کدپستی : 3813988345

بی تا بهروز


سِمت :   عضو کمیسیون بانوان
شماره همراه:   09188619968
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید بهشتی(عباس آباد)، جنب بانک ملی، طبقه بالای چاپ ایرانیان، کد پستی 3813713543

علی زمانی


سِمت :   رئیس کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09183615044
آدرس دفتر :   اراک، خیابان امام خمینی، نرسیده به پل محسنی، روبروی بانک تجارت، جنب غذا پزی سر آشپز، طبقه دوم کدپستی : ۳۸۱۳۸۱۴۳۳۶

عباس صدیق نیا


سِمت :   معاون کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09183634414
آدرس دفتر :   اراک، خیابان محسنی، نبش عمار یاسر، طبقه دوم کدپستی : 3814696441

محسن ربیعی کروهرودی


سِمت :   رئیس شعبه اول کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09183481907
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید رجایی (ملک)، روبروی بانک سامان، مجتمع سیمرغ، طبقه دوم 0

فرامرز صفائی تبار


سِمت :   عضو شعبه اول کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09188649299
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید بهشتی، روبروی هلال احمر، جنب بانک رفاه، ساختمان هخامنش، طبقه دوم 0

بهروز عبدی


سِمت :   عضو شعبه اول کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09181639008
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید رجائی(ملک)، روبروی ترانس برق، نبش کوچه شهید مسعودی، ساختمان فرهنگ، طبقه اول کدپستی : 3813863367

سعید خانی فیجانی


سِمت :   رئیس شعبه دوم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09185800020
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید شیرودی، کوچه خرم، نبش بن بست سوم، پلاک 71410

محمد اکبری مقدم


سِمت :   عضو شعبه دوم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09183484010
آدرس دفتر :   اراک، خیابان امام خمینی، نرسیده به چهار راه دکتر حسابی، جنب بانک صادرات، ساختمان 188، طبقه دوم کدپستی : 3813847878

موسی رجبی


سِمت :   عضو شعبه دوم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09183492126
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، نرسیده به چهار راه گردو، روبروی بانک کشاورزی، مجتمع ثمین، طبقه دوم کدپستی : 3813139164

علی اصغر چاپاری


سِمت :   رئیس شعبه سوم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09188619337
آدرس دفتر :   اراک، خیابان محسنی، نبش عمار یاسر، طبقه دوم کدپستی : 3814696441

فریبا آرزومندی


سِمت :   عضو شعبه سوم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09188626626
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، روبروی بانک صادرات، چهار راه گردو، مجتمع پانیذ، طبقه هفتم، واحد 14 کدپستی : 3813139334

هادی زارع


سِمت :   عضو شعبه سوم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09189593803
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان قائم مقام، جنب بانک شهر کدپستی : 3814653346

محمد میرزا امرائی


سِمت :   رئیس شعبه چهارم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09183614583
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دانشگاه، مقابل درب دانشگاه آزاد، ساختمان هاتف، طبقه چهارم، واحد 70

بهادر رمزی


سِمت :   عضو شعبه چهارم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09188627388
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، مجتمع پاسارگاد، طبقه 7، واحد 20 کدپستی : 3813135471

علی غفاری آشتیانی


سِمت :   عضو شعبه چهارم کمیسیون صلح و سازش
شماره همراه:   09188634124
آدرس دفتر :   اراک، خیابان ملک، کوچه آراسته0

احمد صالحی


سِمت :   رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09188613761
آدرس دفتر :   اراک، خیابان عباس آباد، روبروی بیمه ایران، مجتمع گلستان کدپستی : 3813717175

مجید محمدی نیکو


سِمت :   معاون کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09181622926
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، بعداز مدرسه کوثر، ابتدای کوچه سلامت0

محمد حسین رضائی


سِمت :   رئیس شعبه اول کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09188615102
آدرس دفتر :   اراک، میدان دارائی، ساختمان آناهل، طبقه چهارم کدپستی : 3813788418

حمید صادقی


سِمت :   عضو شعبه اول کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09188620786
آدرس دفتر :   مرکزی

اعظم نعمتی


سِمت :   عضو شعبه اول کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09120681606
آدرس دفتر :   کمیجان، بلوار مصطفی خمینی، جنب میدان قمر بنی هاشم0

میثم حیدری


سِمت :   رئیس شعبه دوم کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09189566553
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، چهارراه گردو، مجتمع پانیذ، طبقه 4، واحد 7 کدپستی : 3813139316

محمد شهبازی


سِمت :   عضو شعبه دوم کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09183493776
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان 22بهمن، بالاتراز سه راهی مخابرات، ساختمان ژاله، طبقه اول0

مژگان مقصودی


سِمت :   عضو شعبه دوم کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09183687246
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید رجایی، نبش کوچه شهید توسطی، ساختمان امید، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی : 3813996669

حامد مهرانیان


سِمت :   رئیس شعبه سوم کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09188608678
آدرس دفتر :   اراک، خیابان جهاد، پایین تر از مسجد الزهرا، نرسیده به دادگستری کل، پلاک 33910

بی تا بهروز


سِمت :   عضو شعبه سوم کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09188619968
آدرس دفتر :   اراک، انتهای خیابان ملک، بلوار قدوسی، نرسیده به میدان فرمانداری، روبروی ساختمان فرمانیه کدپستی : 3813913813

وحید صدیقی


سِمت :   عضو شعبه سوم کمیسیون نظارت و بازرسی
شماره همراه:   09123376938
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید بهشتی، مجتمع جالینوس، طبقه 7، واحد 702 کدپستی : 3813744894

کیان کریمی


سِمت :   رئیس کمیسیون ورزش
شماره همراه:   09188634724
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان هپکو، روبروی منازل شرکت نفت، ساختمان مهدی، طبقه دوم0

فاطمه محمدی


سِمت :   عضو کمیسیون ورزش
شماره همراه:   09183494104
آدرس دفتر :   اراک ، خیابان شریعتی ، انتهای خیابان عباس آباد، مجتمع مهر، واحد4

علی رحمتی


سِمت :   عضو کمیسیون ورزش
شماره همراه:   09189599464
آدرس دفتر :   اراک، میدان شورا، ابتدای خیابان 22 بهمن، جنب پاساژ طلا کدپستی : 3813789177

وحید صدیقی


سِمت :   عضو کمیسیون ورزش
شماره همراه:   09123376938
آدرس دفتر :   اراک ، خیابان جهان پناه، مجتمع آسا، طبقه 11 کدپستی : 38197499460

فاطمه محمدی


سِمت :   عضو کمیسیون ورزش
شماره همراه:   09183494104
آدرس دفتر :   اراک ، خیابان شریعتی ، انتهای خیابان عباس آباد، مجتمع مهر، واحد4

مریم ناگهی


سِمت :   عضو کمیسیون ورزش
شماره همراه:   09188625142
آدرس دفتر :   --

مریم ناگهی


سِمت :   عضو کمیسیون ورزش
شماره همراه:   09188625142
آدرس دفتر :   --

مهرسا بنائی یزدی


سِمت :   عضو کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09188608411
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، مجتمع پاسارگاد، طبقه 7، واحد 21

مصطفی بیگ محمدی


سِمت :   عضو کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09183639400
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، مجتمع پاسارگاد، طبقه هفتم، واحد 20 کدپستی : 3813135471

سعید جمشیدوند


سِمت :   عضو کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09181631040
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید شیرودی، کوچه خرم، نبش بن بست سوم کدپستی : 3819757141

بهادر رمزی


سِمت :   عضو کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09188627388
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، مجتمع پاسارگاد، طبقه 7، واحد 20 کدپستی : 3813135471

امیر علی مظاهری


سِمت :   عضو کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09181622507
آدرس دفتر :   اراک، خیابان آیت اله کاشانی، روبروی پل سبحانی، پلاک 363 کدپستی : 3813773636

محمد ملک محمدی


سِمت :   عضو کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09188610923
آدرس دفتر :   اراک، خیابان خرم، نبش کوچه کندی، ساختمان کاوش، طبقه 4، واحد 100

اکبر یساولی


سِمت :   عضو کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09188611058
آدرس دفتر :   اراک، خیابان امام خمینی، چهاراه دکترحسابی، جنب بانک ملی کدپستی : 3814948958

خاطره حسنی


سِمت :   دبیر کمیسیون حقوق بشر
شماره همراه:   09188608707
آدرس دفتر :   شازند، خیابان انقلاب، ابتدای کوچه شهید صادقی 0

کیان کریمی


سِمت :   رئیس کمیسیون نقل و انتقالات
شماره همراه:   09188634724
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان هپکو، روبروی منازل شرکت نفت، ساختمان مهدی، طبقه دوم

محمدحسین رضایی


سِمت :   عضو کمیسیون نقل و انتقالات
شماره همراه:   09188615102
آدرس دفتر :   اراک، میدان دارائی، ساختمان آناهل، طبقه چهارم کدپستی : 3813788418

منصور قمشلوئی


سِمت :   عضو کمیسیون نقل و انتقالات
شماره همراه:   09128856009
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، ابتدای خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک ملی کدپستی : 3813613363

آفاق ایرجی


سِمت :   دبیر کمیسیون نقل و انتقالات
شماره همراه:   09188635249
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان هپکو، روبروی منازل شرکت نفت، ساختمان مهدی، طبقه دوم

احمد صالحی


سِمت :   رئیس کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09188613761
آدرس دفتر :   اراک، خیابان عباس آباد، روبروی بیمه ایران، مجتمع گلستان کدپستی : 3813717175

شهپر آنجفی


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09183607651
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، بعد از خیابان دانشسرا، نرسیده به چهار راه گردو، ساختمان جمالزاده، طبقه دوم، واحد 30

علی ابراهیمی


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09188620723
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید شیرودی (خرم )، نبش خیابان شهید قدوسی، مجتمع مروارید، طبقه دوم، واحد 5 کدپستی : 3813893948

علیرضا باقری


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09126909204
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دکتر حسابی، روبروی مسجد الرحمن کدپستی : 3814957615

محمد ابراهیم بوالحسنی


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09188634476
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید بهشتی(خرم)، تقاطع خیابان قدوسی، ساختمان مروارید، طبقه دوم، واحد 5 0

کیان کریمی


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09188634724
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان هپکو، روبروی منازل شرکت نفت، ساختمان مهدی، طبقه دوم

حسین کمیلی اصفهانی


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09188626293
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دکترحسابی، ساختمان دکتر حسابی، طبقه سوم، واحد چهارم 0

زهره کوخائی


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09190536950
آدرس دفتر :   فرمهین

فریدون نژادی


سِمت :   عضو کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09188622791
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، ساختمان پاسارگاد، طبقه چهارم کدپستی : 3813135461

رضا سیفوری


سِمت :   دبیر کمیسیون آموزش
شماره همراه:   09187592219
آدرس دفتر :   اراک، کوی مسکن، نبش کوچه شهید محمودی کدپستی : 3819794645

مجید سلیمانی


سِمت :   مسئول واحد انفورماتیک
شماره همراه:   09120945616
آدرس دفتر :   اراک، بلوار قدس (کوی مصطفی خمینی)، مجتمع آسمان، بلوک 2، طبقه 5، واحد 29 کدپستی : 3818141913

مجید سلیمانی


سِمت :   رئیس کمیسیون روابط عمومی
شماره همراه:   09120945616
آدرس دفتر :   اراک، بلوار قدس (کوی مصطفی خمینی)، مجتمع آسمان، بلوک 2، طبقه 5، واحد 29 کدپستی : 3818141913

امیرمسعود دلاوری


سِمت :   عضو کمیسیون روابط عمومی
شماره همراه:   09123032189
آدرس دفتر :   اراک، خیابان قائم مقام، تقاطع ادبجو، طبقه فوقانی موسسه مالی اعتباری نور

کامیار غفاری


سِمت :   عضو کمیسیون روابط عمومی
شماره همراه:   09181610508
آدرس دفتر :   اراک، خیابان خرم، نبش کوچه قائمی زاده، ساختمان غیابی، طبقه دوم

مریم ناگهی


سِمت :   عضو کمیسیون روابط عمومی
شماره همراه:   09188625142
آدرس دفتر :   --

کورش عسگری


سِمت :   رئیس کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   09181613958
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شریعتی، روبروی نان فانتزی نانک، مجتمع آسمان، طبقه 5 کدپستی : 3813143615

مصطفی بیک محمدی


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   09183639400
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، مجتمع پاسارگاد، طبقه هفتم، واحد 20 کدپستی : 3813135471

احمد صالحی


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   09188613761
آدرس دفتر :   اراک، خیابان عباس آباد، روبروی بیمه ایران، مجتمع گلستان کدپستی : 3813717175

محمد بهزادنیا


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   09183616218
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، ابتدای خیابان عباس آباد، روبروی بانک ملی، مجتمع مهر، واحد ۴ کدپستی : ۳۸۱۳۶۱۳۳۷۷

کیان کریمی


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   09188634724
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان هپکو، روبروی منازل شرکت نفت، ساختمان مهدی، طبقه دوم

حمید صلاحی


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   09181621671
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دکترحسابی، نبش کوچه ملت، ساختمان یاس، واحد1

حسین کمیلی اصفهانی


سِمت :   عضو کمیسیون کارآموزی
شماره همراه:   09188626293
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دکترحسابی، ساختمان دکتر حسابی، طبقه سوم، واحد چهارم

هادی قمشلوئی شراهی


سِمت :   دادستان انتظامی
شماره همراه:   09183617977
آدرس دفتر :   اراک، خیابان فلسطین، روبروی مدرسه شهید مطهری، پلاک 3949

شاهین نائل


سِمت :   معاون دادستان انتظامی
شماره همراه:   09181614696
آدرس دفتر :   اراک، ابتدای خیابان شهیدرجائی (ملک)، جنب بانک سامان، طبقه دوم کدپستی : 3813988815

سعید رحیمی


سِمت :   دادیار شعبه اول
شماره همراه:   09188638078
آدرس دفتر :   اراک، خیابان طالقانی، روبروی پل مشتاقی، جنب بانک ملت

محمد رفیعی وردنجانی


سِمت :   دادیار شعبه دوم
شماره همراه:   09181603412
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید بهشتی، جنب امامزاده، مقابل بانک صادرات کدپستی : 3813633116

مهدی گودرزی


سِمت :   دادیار شعبه سوم
شماره همراه:   09188612037
آدرس دفتر :   اراک ، خیابان هفده شهریور(هفده متری ملک) ، مجتمع اداری ایرانیان، طبقه اول ، واحد 2

بهنام نظیری


سِمت :   دادیار شعبه چهارم
شماره همراه:   09128610074
آدرس دفتر :   اراک، انتهای خیابان شهیدرجایی، کوچه سلطانی کدپستی : 3813883797

اکبر یساولی


سِمت :   دادیار شعبه هفتم
شماره همراه:   09188611058
آدرس دفتر :   اراک، خیابان امام خمینی، چهاراه دکترحسابی، جنب بانک ملی کدپستی : 3814948958

بهادر رمزی


سِمت :   دادیار شعبه هشتم
شماره همراه:   09188627388
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، نبش کوچه دانشسرا، مجتمع پاسارگاد، طبقه 7، واحد 20 کدپستی : 3813135471

یاسین هاشمی


سِمت :   دادیار شعبه نهم
شماره همراه:   09183685623
آدرس دفتر :   اراک، خیابان 17 متری ملک، ساختمان ایرانیان، واحد1

بهنام نظیری


سِمت :   دادیار شعبه پنجم
شماره همراه:   09128610074
آدرس دفتر :   اراک، انتهای خیابان شهیدرجایی، کوچه سلطانی کدپستی : 3813883797

الهام جولایی


سِمت :   دادیار شعبه ششم
شماره همراه:   09188496904
آدرس دفتر :   اراک، میدان سرداران(دروازه تهران)، حد فاصل خیابان هپکو و خیابان دانشگاه، مجتمع راوش، طبقه اول، واحد 1 کدپستی : 3817914577

یاسین هاشمی


سِمت :   دادیار شعبه نهم
شماره همراه:   09183685623
آدرس دفتر :   اراک، خیابان 17 متری ملک، ساختمان ایرانیان، واحد1

مهران باوند


سِمت :   رئیس شعبه اول
شماره همراه:   09188626235
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دکترحسابی، روبروی مسجد الرحمن0

علی اکبر توکلی


سِمت :   دادرس شعبه اول
شماره همراه:   09181612815
آدرس دفتر :   اراک، خیابان ملک، جنب بانک سامان، طبقه همکف کدپستی : 3813988868

اسماعیل علی زاده


سِمت :   دادرس شعبه اول
شماره همراه:   09181623911
آدرس دفتر :   اراک، خیابان دکترحسابی، نبش کوچه ملت، ساختمان پارس، واحد1، طبقه 10

عباس نعمتی


سِمت :   رئیس شعبه دوم
شماره همراه:   09181611475
آدرس دفتر :   اراک، خیابان ملک، بین 17 متری و12 متری، جنب بانک سامان، طبقه 20

علی حسین زلکی


سِمت :   دادرس شعبه دوم
شماره همراه:   09188613088
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید شیرودی، جنب کلینیک ایرانمهر، نبش کوچه محمود آبادی کدپستی : 3813877944

محمد ملک محمدی


سِمت :   دادرس شعبه دوم
شماره همراه:   09188610923
آدرس دفتر :   اراک، خیابان خرم، نبش کوچه کندی، ساختمان کاوش، طبقه 4، واحد 100

محمد میرزائی راد


سِمت :   رئیس شعبه سوم
شماره همراه:   09181614096
آدرس دفتر :   اراک، خیابان قائم مقام، ابتدای بلوار شهدا، جنب پاساژ ارشاد، پلاک 230

محمد آذری


سِمت :   دادرس شعبه سوم
شماره همراه:   09183635984
آدرس دفتر :   اراک، خیابان شهید شیرودی، جنب اداره کل آموزش وپرورش، ساختمان خرَم، طبقه سوم0

مهدی سالی


سِمت :   دادرس شعبه سوم
شماره همراه:   09183614648
آدرس دفتر :   اراک، میدان شریعتی، خیابان شریعتی، حدفاصل دانشسرا وچهارراه گردو، ساختمان جمالزاده، طبقه سوم شرقی0