کتاب اسامی وکلای استان مرکزی

کتاب اسامی وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 858بدینوسیله به اطلاع کلیه وکلای پایه یک عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی می رساند این کانون در نظر دارد کتاب اسامی وکلا مشتمل بر مشخصات و تصاویر ایشان را چاپ و منتشر نماید به همین منظور از کلیه همکاران تقاضا می نماید که اطلاعات ذیل را در صورت تغییر از سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ لغایت پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ به صورت کتبی در سربرگ خود به کانون ارائه دهند در غیر اینصورت از مشخصات کنونی ایشان که در گذشته در اختیار کانون قرار داده شده است استفاده خواهد شد.
1-  آدرس دفتر وکالت
2-  شماره تلفن همراه و ثابت دفتر وکالت
ضمنا همکارانی که تمایل به درج شماره تلفن همراه خود در کتاب مذکور ندارند نیز این امر را به صورت کتبی در سربرگ خود درخواست نمایند در غیر اینصورت سایر مشخصات ایشان به انضمام تلفن همراه درج خواهد شد.

 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی