اعضای شعب بازرسی حوزه قضایی شهرستان اراک  معرفی گردیدند

اعضای شعب بازرسی حوزه قضایی شهرستان اراک معرفی گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 772۲۱-۱۳۹۷/۰۵/۱۱

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،اعضای شعب بازرسی حوزه قضایی شهرستان اراک به شرح ذیل تعیین و معرفی می گردند:

شعبه اول: 
جناب آقایان: ۱- محمدحسین رضایی (رئیس) ۲-حمید صادقی(عضو) ۳-سرکار خانم اعظم نعمتی(عضو)

شعبه دوم: 
جناب آقایان: ۱-میثم حیدری( رئیس)۲-محمد شهبازی(عضو)۳- سرکار خانم مژگان مقصودی(عضو)

شعبه سوم: 
جناب آقایان:۱-حامد مهرانیان(رئیس) ۲-وحید صدیقی(عضو)۳- سرکار خانم بی تا بهروز(عضو)

اعضای شعب بازرسی سایر حوزه های قضایی استان مرکزی متعاقبا اعلام خواهد گردید.