جلسه هیات مدیره با وکلای ساوه و زرندیه

جلسه هیات مدیره با وکلای ساوه و زرندیه


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 1091۳۰-۱۳۹۷/۰۵/۱۹

‍ به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی،پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ در راستای تعهد نسبت به حضور در جمع همكاران و برگزاری جلسات هیات مدیره در شهرستانهای استان مرکزی، با هماهنگی قبلی جلسه ای علنی با حضور جمعی از همکاران شاغل در شهرهای ساوه و زرندیه در دفتر احدی از همکاران برگزار گردید.

- به منظور انسجام و هماهنگی بین همکاران و برگزاری نشست های مرتب و دوره ای جهت انعکاس نقطه نظرات وکلا به هیات مدیره، مجمع وکلای شاغل در شهرهای ساوه و زرندیه تشکیل گرديد.

- جهت رفاه حال همکاران ارجمند شاغل در شهرهای ساوه و زرندیه، فرم های وکالتنامه و قرارداد تحويل  مجمع وكلای شهرستان های ساوه و زرنديه  گرديد.

-انتخابات مجمع برگزار و جناب آقای کاظم عربی به عنوان رئیس و جناب آقای محمد زارع به عنوان دبیر مجمع انتخاب و معرفی گرديدند.

- جناب آقای ابوالفضل حقیقی نژاد به عنوان رئیس کمیته بازرسی شهرستان ساوه و سرکار خانم معصومه امیری 
و جناب آقای ابوالفضل مسعودی به عنوان اعضاء کمیته بازرسی شهرستان ساوه انتخاب و معرفی گرديدند. 

- جناب آقای فضل اله فرزانه به عنوان بازرس شهرستان زرندیه انتخاب و معرفی گرديدند. 

- جناب آقای سید جواد محمودی به عنوان عضو کمیسیون پارلمانی كانون متبوع انتخاب و معرفی گرديدند. 

و در خصوص کمیسیون حقوق بشر ساوه نیز متعاقبا نسبت به انتخاب و معرفی اعضاء اقدام خواهد گردید.

در خاتمه دغدغه ها و مشکلات همکاران مطرح شد که بنا شد ضمن بررسی، در جهت مرتفع نمودن آن و ارائه گزارش اقدام گردد.