جلسه هیات مدیره روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

جلسه هیات مدیره روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 711۴۰-۱۳۹۷/۰۶/۰۵

بدینوسیله به استحضار همکاران گرامی می رساند جلسه هیات مدیره روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ راس ساعت ۱۰ صبح در محل کانون به صورت علنی برگزار می گردد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی