فراخوان شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی پیرامون اطلاع رسانی شماره تلفن همراه صاحبان مشاغل و ارائه دهندگان خدمات از طریق سامانه ۱۱۸

فراخوان شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی پیرامون اطلاع رسانی شماره تلفن همراه صاحبان مشاغل و ارائه دهندگان خدمات از طریق سامانه ۱۱۸


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 747۴۵-۱۳۹۷/۰۶/۱۵

فراخوان شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی پیرامون اطلاع رسانی شماره تلفن همراه صاحبان مشاغل و ارائه دهندگان خدمات از طریق سامانه ۱۱۸