عزم جدی کانون جهت شناسایی و معرفی وکلای عضو سایر کانون ها که در حوزه قضایی استان‌ مرکزی اشتغال و تمرکز دارند

عزم جدی کانون جهت شناسایی و معرفی وکلای عضو سایر کانون ها که در حوزه قضایی استان‌ مرکزی اشتغال و تمرکز دارند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 976۵۰-۱۳۹۷/۰۶/۲۱

پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ کمیته بازرسی کانون وکلای استان مرکزی و با عنایت به عزم جدی کانون جهت شناسایی و معرفی وکلای عضو سایر کانون ها که در حوزه قضایی استان‌ مرکزی اشتغال و تمرکز دارند از کلیه همکاران ارجمند خواهشمند است نسبت به معرفی این اشخاص به کمیته بازرسی به طریق مقتضی اقدام شایسته را مبذول فرمایند.

اعضای کمیته بازرسی:

۱- جناب آقای احمد صالحی بازرس محترم کانون
۲- جناب آقای محمد حسین رضائی
۳- جناب آقای حامد مهرانیان
۴- جناب آقای محمد شهبازی
۵- جناب آقای میثم حیدری
۶- سرکار خانم بی تا بهروز 
۷- سرکار خانم مژگان مقصودی
۸- جناب آقای حمید صادقی
۹- سرکار خانم اعظم نعمتی
۱۰- سرکار خانم سمیه عروجی(خمین)
۱۱- جناب آقای وحید صدیقی
۱۲- سرکار خانم سارا حیدری(دلیجان)
۱۳- جناب آقای عرفان حسنی (دلیجان)
۱۴- جناب آقای ابوالفضل حقیقی نژاد(ساوه)
۱۵- جناب آقای فضل اله فرزانه(زرندیه)
۱۶- سرکارخانم معصومه امیری(ساوه)
۱۷- جناب آقای ابوالفضل مسعودی (ساوه)
۱۸- جناب آقای علیرضا محمدی( دلیجان)
۱۹- جناب آقای مجتبی علی اکبری (دلیجان)

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی