همایش چالش های قانون مدنی ایران

همایش چالش های قانون مدنی ایران


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 893۷۰-۱۳۹۷/۰۸/۲۸

همکاران ارجمند می توانند جهت ارسال مقالات خود به همایش چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نو پدید تا تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۷ مطابق تصویر پیوست اقدام نمایند.