پیگیری وصول حق الوکاله پرونده های تسخیری

پیگیری وصول حق الوکاله پرونده های تسخیری


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 840‍  ۸۶-۱۳۹۷/۱۰/۰۴

پیرو مکاتبات مکرر کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور من جمله کانون وکلای استان مرکزی با کانون مرکز  و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در خصوص پیگیری وصول حق الوکاله پرونده های تسخیری و متعاقب این امر مکاتبات متعدد اسکودا و کانون وکلای مرکز با قوای سه گانه، نهایتاً در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴ جلسه ی مشترکی با حضور دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، مدیر حوزه معاونت حقوقی، معاون امور حقوقی دولت و مرتضی شهبازی نیا رئیس اسکودا و روسای کانونهای وکلای سراسر کشور من جمله علی سهراب پور رئیس کانون وکلای استان مرکزی در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید که طی آن روسای کانونها به طرح دغدغه ها و توقعات وکلای عضو کانونهای متبوع خویش پرداختند که با قول مساعدت و پیگیری معاون حقوقی رئیس جمهور پیرامون تعیین بودجه جهت پرداخت حق الوکاله پرونده های تسخیری مبلغ هشتاد میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شده که امید است موضوع با تلاش اسکودا، کانون مرکز و کانونهای وکلای سراسر کشور در مجلس تصویب گردد.
مبلغ فوق الاشعار هرچند در مقایسه با حق الزحمه اقدامات وکلا در طول سالیان متمادی ناچیز است ولی جای بسی امیدواری است که با تصویب آن پس از سالها کم لطفی،در سنوات آتی مبلغی واقعی پیش بینی و تصویب گردد. 

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی