ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست های بدوی، طاری و اعتراضی برای وکلای دادگستری که در سامانه ثنا

ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست های بدوی، طاری و اعتراضی برای وکلای دادگستری که در سامانه ثنا


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 1033۸۷-۱۳۹۷/۱۰/۰۶

فراهم نمودن ارائه خدمات الکترونیکی به روش خود کاربری جهت ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست های بدوی، طاری و اعتراضی برای وکلای دادگستری که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند.