جلسه مشترك هيات مديره با روسای اركان، دادسرا، دادگاههای انتظامی و كميسيون های کانون

جلسه مشترك هيات مديره با روسای اركان، دادسرا، دادگاههای انتظامی و كميسيون های کانون


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 1039۹۱-۱۳۹۷/۱۰/۲۳

به استحضار کلیه همکاران گرامی می رساند روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ راس ساعت ۱۲، اولين جلسه مشترك هيات مديره با روسای اركان، دادسرا، دادگاههای انتظامی و كميسيون های کانون به منظور هم انديشی و ارائه گزارش در محل كانون برگزار می گردد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی