جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره با روسای ارکان کانون

جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره با روسای ارکان کانون


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 720۹۳-۱۳۹۷/۱۰/۲۴

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ از ساعت ۱۲ لغایت ۱۵/۳۰ اولین جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره با روسای ارکان کانون(دادسرای انتظامی،دادگاه انتظامی،کمیسیون ها) در محل کانون برگزار گردید كه هريك از  روسای ارکان  ضمن استقبال از تشكيل جلسه و بديع بودن آن، عملكرد خود را به هیات مديره گزارش و نقطه نظرات، مسائل و دغدغه های موجود را مطرح نمودند و اعضای هیات مدیره نیز به بیان توقع و خواسته های خود از ارکان کانون پرداختند و ابراز اميدواری گردید كه با تكرار جلسات به صورت مستمر و مداوم اقدامات موثری در راستای اعتلای شان وکلای عضو و كانون متبوع صورت پذيرد.