اتاق وکلا واقع در دادگاه حقوقی و خانواده اراک تا پایان سال جاری به جهت اختصاص آن به امور قضایی در دسترس وکلا نخواهد بود.

اتاق وکلا واقع در دادگاه حقوقی و خانواده اراک تا پایان سال جاری به جهت اختصاص آن به امور قضایی در دسترس وکلا نخواهد بود.


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 1066۱۰۳-۱۳۹۷/۱۲/۰۳

به استحضار کلیه همکاران ارجمند می رساند اتاق وکلا واقع در دادگاه حقوقی و خانواده اراک تا پایان سال جاری به جهت اختصاص آن به امور قضایی در دسترس وکلا نخواهد بود.
به محض انتقال مکان دادگاه فعلی در ابتدای سال ۱۳۹۸ به ساختمان جدید، مجدداً اتاق مذکور در اختیار وکلا قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی