کلیپ روز مراسم تحلیف کارآموزان وکالت و جشن استقلال

کلیپ روز مراسم تحلیف کارآموزان وکالت و جشن استقلال


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 1131۱۰۷-۱۳۹۷/۱۲/۰۸

به استحضار کلیه روسا و اعضای ارکان و کمیسیون های کانون می رساند که علی رغم ابلاغ کتبی و شفاهی جهت تهیه تصویر از ایشان برای استفاده در کلیپی که بناست در روز برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان وکالت و جشن استقلال پخش گردد،تا کنون تعدادی از اعضای ارکان و کمیسیون ها جهت تهیه تصویر در محل کانون حاضر نشده اند.لذا به موجب این اطلاعیه به صورت رسمی و برای آخرین بار از کلیه همکاران ارجمندی که مشمول مفاد این اطلاعیه می گردند تقاضا می گردد تا پایان وقت اداری فردا پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ضمن هماهنگی با روابط عمومی کانون به محل کانون مراجعه نمایند تا نسبت به تهیه تصویر از ایشان اقدام گردد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی