بطال تمبر مالیاتی وکالتنامه

بطال تمبر مالیاتی وکالتنامه


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 760۱۲۰/۱۳۹۸/۰۱/۰۵

به استحضار کلیه همکاران ارجمند می رساند از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ لغایت پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ جهت ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه ها در حوزه قضایی شهر اراک به ساختمان اداره کل دادگستری واقع در خیابان هپکو مراجعه نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی