جلسه هیات مدیره جهت انتخاب هیات رئیسه یک ساله دوم دوره ششم هیات مدیره با دعوت قبلی تشکیل گردید

جلسه هیات مدیره جهت انتخاب هیات رئیسه یک ساله دوم دوره ششم هیات مدیره با دعوت قبلی تشکیل گردید


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 547۱۵۳-۱۳۹۸/۰۴/۱۸

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ جلسه هیات مدیره جهت انتخاب هیات رئیسه یک ساله دوم دوره ششم هیات مدیره با دعوت قبلی تشکیل گردید که به اتفاق آراء اعضای هیات رئیسه یک ساله دوم انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی سهراب پور(رئیس کانون)

۲- آقای هادی قمشلوئی(نایب رئیس کانون)
 
۳- آقای احمد صالحی(بازرس کانون)

همچنین آقایان حمید صلاحی و کیان کریمی اعضای اصلی هیات مدیره می باشند.