تعیین رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش

تعیین رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 632۱۵۹-۱۳۹۸/۰۵/۰۸

به موجب مصوبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی، جناب آقای هادی قمشلوئی به عنوان رئیس کمیسیون صدور پروانه و جناب آقای احمد صالحی به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش تعیین شدند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی