درخواست صدور پروانه وکالت آقای حمزه پاک بین قاضی

درخواست صدور پروانه وکالت آقای حمزه پاک بین قاضی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 1105۱۶۲-۱۳۹۸/۰۵/۱۷

به استحضار می رساند آقای حمزه پاک بین قاضی بازنشسته، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ درخواست صدور پروانه وکالت از این کانون نموده اند. لذا چنانچه همکاران ارجمند در خصوص نامبرده و سوابق ایشان نظر یا اطلاعاتی دارند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ تا ساعت ۱۰ صبح کتبا به دفتر کانون ارائه نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی