شورای اجرایی اسکودا و روسای كانونهای وكلای سراسر كشور

شورای اجرایی اسکودا و روسای كانونهای وكلای سراسر كشور


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 616۱۶۴-۱۳۹۸/۰۵/۱۸

در جلسه مورخه ۱۳۹۸/۰٤/٢۷ با حضور نمايندگان کانون ها در شورای اجرایی اسکودا و روسای كانونهای وكلای سراسر كشور مقرر گردید به جهت جلوگيری از سرگردانی و سر درگمی داوطلبان آزمون ورودی كار آموزی وكالت سال ۱۳۹۸ و انسجام فكری ايشان در مطالعه، قوانين (عام و خاص) مرتبط با هر درس كه سوالات در قلمرو آنها طرح خواهد شد اعلام شود كه این امر در آینده نزدیک از طريق اسكودا صورت خواهد پذیرفت.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی