جلسه کمیسیون کارآموزی کانون

جلسه کمیسیون کارآموزی کانون


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 823۱۶۷-۱۳۹۸/۰۵/۲۰

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ جلسه کمیسیون کارآموزی کانون متبوع با حضور اعضای کمیسیون برگزار گردید که در خصوص مسائل و موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
 
۱- در خصوص عناوین، نحوه سخنرانی و کار تحقیقی تعدادی از کارآموزان وکالت اتخاذ تصمیم صورت پذیرفت.

۲- مقرر گردید کارآموزان وکالت گزارشات فصلی خود را به صورت چاپی یا از طریق لوح فشرده، فلش،ایمیل و غیره تحویل دفتر کمیسیون دهند.