مجله علمی، آموزشی و پژوهشی کانون وکلای استان مرکزی

مجله علمی، آموزشی و پژوهشی کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 614۱۷۵-۱۳۹۸/۰۶/۰۵

به استحضار کلیه همکاران ارجمند می رساند مجله علمی، آموزشی و پژوهشی کانون وکلای استان مرکزی در نظر دارد برای مجله مذکور با مشخصات ذیل نامی مانا و با مسما  انتخاب نماید.
از همکاران ارجمند دعوت به عمل می آید که اسامی پیشنهادی خود را به صورت مکتوب در سربرگ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به دفتر کانون(سرکار خانم زینلی) تحویل دهند.

۱- ۴ تا ۸ سیلابی باشد.
۲- مرتبط با موضوع مجله باشد. 
۳- تکراری و برگرفته از مجلات علمی دیگر نباشد. 
توجه: به بهترین پیشنهاد هدیه نفیس اهداء می گردد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی