بیانیه دومین نشست تخصصی روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران

بیانیه دومین نشست تخصصی روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

بازدید : 1076بسمه تعالی

بیانیه دومین نشست تخصصی روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران –  کرمانشاه 14 آذرماه 1393

ایجاد اتحاد میان کانون های وکلا در شرایط حساس فعلی به جهت مطرح بودن لایحه جامع وکالت و نیز انواع آسیب های بیرونی و درونی که با آن مواجه هستند ، انگیزه ای برای برگزاری اولین نشست تخصصی روابط عمومی با استفاده از نظریات متخصصین امر، توسط کانون محترم البرز در آبان ماه 1392 بوده که به جهت استقبال همکاران و کانون های وکلا، دومین نشست به همت کانون محترم کرمانشاه و ایلام در 14 آذرماه 1393 برگزار گردید و شرکت کنندگان در این برنامه ضمن تأکید بر وظیفه قانونی و صنفی و اخلاقی خود برای  پاسداری از استقلال نهاد وکالت و تلاش در جهت تعالی شأن وکالت از طریق تقویت ارتباط میان کانون های وکلا با همکاران محترم، شهروندان و مجموعه قوای حاکم که بی شک، مؤثر در تحقق عدالت نیز می باشد انتظارات و نتایجی به شرح زیر اعلام می گردد:
1.    تنظیم سند راهبردی روابط عمومی که در بردارنده تحلیل ذی نفعان، شناسایی نقاط فرصت و تهدید، قوت و ضعف، بررسی ارزشها در روابط عمومی، ارائه چشم انداز، تدوین استراتژی و اقدامات آینده مختص به روابط عمومی کانون های وکلا باشد و بتواند برنامه محور، ضمن تعیین جایگاه روابط عمومی کانون های وکلا، متخصص و توانمند با ابزارهای ارتباطی روزآمد به عنوان بازوی معتمد هیأت مدیره کانون های وکلا جهت ارتباطات شفاف و صادقانه درونی و بیرونی کانون ها تأثیرگذار در موقعیت ایشان باشد.
2.    انتظار دارد که رؤسا و هیأت مدیره محترم کانون ها نسبت به ارتقاء جایگاه روابط عمومی در مجموعه ساختار کانون ها همت عالی داشته و بیش از پیش همکاران محترم روابط عمومی را در امور مهم کانون مشارکت دهند.
3.    نظر به سرعت تحولات اجتماعی و به تبع آن روابط اجتماعی از طریق ظهور وسایل ارتباطی نوین انتظار دارد تا نسبت به شرایط مناسب در جهت تجهیز روابط عمومی که در گذار از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی الکترونیک ضروری است اقدام شایسته ای نمایند.
4.    اختصاص فضای مناسب در سایت کانون ها به عنوان پل ارتباطی میان روابط عمومی و مخاطبان ایشان.
5.    تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات و دانش همکاران روابط عمومی در زمینه ارتباطات الکترونیک که بخشی از این امر می تواند با استقرار اتوماسیون اداری و پیوستن کانون های وکلا بدان محقق شود.

6.    تلاش مشترک کانون ها و روابط عمومی در جهت تصویب و تایید 7 اسفندماه به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم ملی و اجرای برنامه های ویژه هفته وکیل.
7.    تلاش در جهت توسعه معاضدت حقوقی توسط کانون ها و آشنایی شهروندان با این خدمات توسط روابط عمومی کانون ها.
8.    بسط و توسعه فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری توسط شهروندان از طریق رسانه های جمعی .
9.    از مسئولین محترم اسکودا انتظار دارد تا نسبت به تشکیل کمیسیون روابط عمومی با حضور منتخبین همه ی کانون ها در جهت تقویت آن نهاد محترم اقدام شایسته ای صورت گیرد.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کانون محترم کرمانشاه و ایلام به جهت برگزاری این نشست و تقدیر از مدیران محترم سایر کانون ها، انتظار دارد تا ضمن توجه ویژه به رکن روابط عمومی، ایشان را در رسیدن به اهداف فوق یاری نمایند.