اطلاعیه کانون جهت حفظ سلامتی کارآموزان

اطلاعیه کانون جهت حفظ سلامتی کارآموزان


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 967۲۹۶-۱۳۹۸/۱۲/۱۱

پیرو پیشنهاد کمیسیون کارآموزی و تصویب هیات مدیره به جهت حفظ سلامتی کارآموزان ارجمند و خانواده محترم ایشان و جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس کرونا، کارآموزان محترم  عضو کانون متبوع در اسفند ماه تکلیفی جهت تهیه گزارش از پرونده های مطروحه در دادگستری ندارند و همچنین جلسات سخنرانی کمیسیون کارآموزی نیز تا اطلاع ثانوی لغو می گردد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی