مشکل بازرسی بدنی وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی مرتفع شد

مشکل بازرسی بدنی وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی مرتفع شد


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

بازدید : 668پیرو هماهنگی صورت گرفته با دادگستری کل استان مرکزی،امروز شنبه مورخ 1394/03/30 سه دستگاه کارتخوان در ورودی ساختمانهای دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی،دادگاه حقوقی و خانواده اراک و دادسرای عمومی و انقلاب اراک نصب گردید که از روز یکشنبه مورخ 1394/03/31 همکاران محترم با مراجعه به کانون،کارت های شناسایی خود را دریافت و با استفاده از کارت های مذکور بدون هیچ گونه بازرسی بدنی به ساختمان های فوق الاشعار تردد خواهند نمود.

ضمنا همکاران آقا و خانم از یک درب ورودی تردد می نمایند و البته ورودی همکاران محترم در دادسرای عمومی و انقلاب اراک به طور کلی جدا از ورودی سایرین می باشد که امید است همکاران محترم از همراه داشتن هرگونه اشیاء ممنوعه و استفاده احتمالی از آن در ساختمان های دادگستری اجتناب نمایند تا شاهد تداوم و استمرار این تعامل باشیم.