اطلاعیه پیشگیری از کرونا

اطلاعیه پیشگیری از کرونا


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 725۳۰۶-۱۳۹۸/۱۲/۲۰

بدین وسیله از کلیه همکاران ارجمند تقاضا می گردد به جز موارد مصرح قانونی از حضور در محاکم قضایی خودداری و حتی المقدور پیگیری امورات به صورت تلفنی و ارسال لایحه باشد.
همچنین از همکاران فرهیخته درخواست می گردد موکلین خود را به عدم حضور در مراجع قضایی مگر در موارد ضروری و قانونی که حسب الامر قانون یا قضات محترم، نیاز به مراجعه وجود دارد تشویق نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی