اسامی واجدین شرایط شرکت در انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

اسامی واجدین شرایط شرکت در انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 1124۳۱۴-۱۳۹۸/۰۲/۱۶

لیست اسامی واجدین شرایط شرکت در انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی که صلاحیت ایشان مورد تایید شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته است.

???? روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی

بدین وسیله اسامی ۱۱ نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات کانون وکلای استان مرکزی که صلاحیت آنان مورد تایید دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته است جهت اقدام قانونی به شرح ذیل اعلام می گردد
1. محمد آذری
 2.محمد بهزادنیا 
3.عباس حسن 
4.علی سهراب پور
5.پارمین سیاسی
6.علی شیرازی 
7.احمد صالحی 
8.کوروش عسگری 
9.کیان کریمی 
10.امیر علی مظاهری 
11.علی همت هاشمی