مهدی کریمی:وکیل بیست میلیاردی عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیست

مهدی کریمی:وکیل بیست میلیاردی عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیست


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

بازدید : 1192با توجه به اظهارات معاون اول محترم قوه قضاییه در مراسم معارفه رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی مبنی بر پرداخت حق الوکاله به مبلغ بیست میلیارد تومان در یک پرونده مطروحه در دادگستری اراک،بدینوسیله به اطلاع می رساند با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید وکیل مذکور عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نمی باشد.رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

مهدی کریمی