آگهی برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی

آگهی برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بازدید : 703۳۵۴-۱۳۹۹/۰۷/۱۴

آگهی برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی

زمان: ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ 

مکان: ساختمان جدید الاحداث کانون وکلای استان مرکزی 

اسامی کاندیداهای انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی به ترتیب حروف الفبا:

۱- جناب وکیل محمد آذری
۲- جناب وکیل محمد بهزادنیا
۳- جناب وکیل عباس حسنی
۴- جناب وکیل علی سهراب پور 
۵- خانم وکیل پارمیس سیاسی
۶- جناب وکیل احمد صالحی 
۷- جناب وکیل کورش عسگری 
۸- جناب وکیل کیان کریمی
۹- جناب وکیل امیرعلی مظاهری 
۱۰- جناب وکیل علی همت هاشمی


✍️ روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی