اطلاعیه های هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی

اطلاعیه های هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 800۳۵۷-۱۳۹۹/۰۷/۲۲

اطلاعیه شماره ۱

 حسب تصمیم هیات نظارت موارد ذیل از سوی کلیه شرکت کنندگان محترم در انتخابات لازم الرعایه خواهد بود:

 ۱- نظر به اینکه حسب ماده ۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، انتخاب مخفی است لذا عکس گرفتن و فیلمبرداری از برگه تعرفه رای ممنوع می باشد.
۲- نصب هرگونه بنر تبلیغاتی از سوی کاندیداهای ارجمند ممنوع است. لیکن از جانب هیات نظارت، بنری حاوی عکس، نام و نام خانوادگی و کد انتخابات نامزدین ارجمند بر اساس حروف الفبا در محل کانون نصب خواهد شد.
۳- در اجرای ماده ۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، صندوق ضبط آراء جهت اطمینان از خالی بودن آن، راس ساعت ۸:۴۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به رویت حاضرین خواهد رسید و لاک و مهر خواهد شد.
۴- کاندیداها و نمایندگان ارجمند از همراهی و مشایعت رای دهندگان در محوطه کانون اکیدا احتراز فرمایند.
۵- راس ساعت ۱۵ روز رای گیریُ درب کانون بسته خواهد شد و مدت زمان انتخابات غیر قابل تمدید است.

 هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی

۳۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۲

اطلاعیه شماره ۲

حسب تصمیم هیات نظارت، هریک از کاندیداهای ارجمند می توانند در روز انتخابات شخصا در محل کانون حاضر و یا نماینده تام‌ الاختیار خود را حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ خطاب به هیات نظارت معرفی نمایند.
با عنایت به شرایط موجود از حیث شیوع ویروس کرونا، بدیهی است در صورت تمایل به حضور شخص کاندیدا در محل کانون از معرفی نماینده اجتناب گردد.

 هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی

۳۵۹-۱۳۹۹/۰۷/۲۲
اطلاعیه شماره ۳

حسب تصمیم هیات نظارت، کاندیداها و حامیان و طرفداران آنها مکلف به رعایت اخلاق حرفه ای، شان وکیل و وکالت، احترام متقابل و پرهیز از هرگونه تبلیغات غلو آمیز، ناصواب و تخریب کاندیداها می باشند و با عنایت به اینکه موضوع انتخابات قطع نظر از نتیجه آن در رسانه‌ها و جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است تاکید می گردد که کاندیداها اعم از موتلف و منفرد و طرفداران آنها، موازین قانونی را رعایت فرمایند و در صورتی که اقدامی به تشخیص هیات نظارت خلاف شان وکالت و یا منطبق با عناوین جزایی باشد ضمن تذکر و جلوگیری از آن، حق هرگونه اقدام قانونی را خواهد داشت.

 هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی