اطلاعیه هیات نظارت در خصوص نتایج هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

اطلاعیه هیات نظارت در خصوص نتایج هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 559۳۶۲-۱۳۹۹/۰۷/۲۷

به موجب صورتجلسه سیزدهمین جلسه هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی نتیجه شمارش آراء به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- جناب وکیل علی سهراب پور: ۱۸۴ رای
۲- جناب وکیل احمد صالحی: ۱۶۸ رای
۳- جناب وکیل کیان کریمی: ۱۵۲ رای
۳- جناب وکیل کوروش عسگری: ۱۴۹ رای
۵- جناب وکیل محمد بهزادنیا: ۱۳۰رای
۶- جناب وکیل علی همت هاشمی: ۱۱۸ رای
۷- جناب وکیل محمد آذری: ۱۱۱ رای
۸- خانم وکیل پارمیس سیاسی: ۹۶ رای
۹- جناب وکیل امیرعلی مظاهری: ۴۳ رای 
۱۰- جناب وکیل عباس حسنی: ۳۴ رای

در اجرای مفاد ماده ۱۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ که اشعار می دارد " مدت شکایت از جریان انتخابات تا ۳ روز بعد از اتمام قرائت آراء می باشد و شکایت از کسانی که حق رای دادن دارند پذیرفته است " اشخاص مندرج در این ماده می توانند شکایت خود را از جریان انتخابات از صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ظرف مدت ۳ روز به هیات نظارت در محل کانون تسلیم نمایند.

 هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی