اعضای اتاق فکر کانون وکلای استان مرکزی مشخص شدند.

اعضای اتاق فکر کانون وکلای استان مرکزی مشخص شدند.


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 437۳۷۵-۱۳۹۹/۰۸/۲۶

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ سومین جلسه هیات مدیره دوره هفتم برگزار گردید که در این جلسه به ۳ موضوع به شرح ذیل پرداخته شد:

۱-  با توجه به فوری و ضروری بودن بررسی آیین نامه پیشنهادی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ابتدا بخشی از آیین نامه پیشنهادی جهت ارائه به  اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران _اسکودا  مورد بررسی قرار گرفت .

۲-  در ادامه برای تعیین اعضای اتاق فکر ابتدا پیشنهادات مطرح که پس بحث و بررسی روسا و نواب رئیس ادوار گذشته کانون وکلای استان مرکزی که عبارتند از: 

۱- جناب وکیل کوروش زند کریمی
۲- جناب وکیل احمد صمدی
۳- جناب وکیل ذبیح اله جباری
۴- جناب وکیل عبدالوهاب شهبازی
۵- جناب وکیل حمید صلاحی
۶- جناب وکیل علی سهراب پور
۷- جناب وکیل مهدی کریمی
۸- جناب وکیل کورش عسگری
۹- جناب وکیل هادی قمشلوئی

به انضمام اعضای هیات مدیره دوره هفتم به  عنوان اعضای اتاق فکر کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند.

شایان ذکر است که مقرر گردید با تصویب هیات مدیره اتاق فکر، به فراخور موضوعات مطروحه از وکلای عضو کانون متبوع دعوت به عمل آید.

۳- با عنایت به طولانی شدن زمان جلسه تا ساعت ۱۷  مقرر گردید انتخاب ارکان انتظامی کانون، به جلسه آینده موکول شود .