اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی معرفی شدند

اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی معرفی شدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 538۳۸۱-۱۳۹۹/۰۹/۰۴

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ چهارمین جلسه هیات مدیره در ساختمان کانون برگزار گردید که طی آن در خصوص انتخاب اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی کانون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱- جناب وکیل هادی قمشلوئی به عنوان دادستان انتظامی کانون تعیین و معرفی گردید.

 ۲- جناب وکیل شاهین نائل به عنوان معاون دادستان انتظامی کانون تعیین و معرفی گردید.

۳- خانم وکیل الهام جولایی، جناب وکیل یاسین هاشمی، جناب وکیل سعید رحیمی، جناب وکیل محمد رفیعی، جناب وکیل مهدی گودرزی، جناب وکیل اکبر یساولی و جناب وکیل احمد بنی جمالی به عنوان دادیاران دادسرای انتظامی کانون تعیین و معرفی گردیدند.

 ۴- اعضای شعب دادگاه انتظامی کانون به شرح ذیل تعیین و معرفی گردیدند:
 
 شعبه اول: وکیل کوروش زندکریمی - وکیل محمد میرزائی راد - وکیل محمد مهدی نیک فرجام

 شعبه دوم: وکیل سعید نورمحمدی - وکیل سید حسن خاتمی - وکیل محمد جواد بابایوسف

 شعبه سوم: وکیل مهران باوند - وکیل اسماعیل علی زاده - وکیل محمد ملک محمدی