مکاتبه کانون وکلای استان مرکزی با دادگستری استان مرکزی در خصوص ایرادات قراردادهای الکترونیکی وکالت

مکاتبه کانون وکلای استان مرکزی با دادگستری استان مرکزی در خصوص ایرادات قراردادهای الکترونیکی وکالت


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 449۳۸۴-۱۳۹۹/۰۹/۰۶

مکاتبه کانون وکلای استان مرکزی با دادگستری استان مرکزی در خصوص ایرادات و مشکلات سامانه قراردادهای الکترونیکی وکالت

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی