جلسه اتاق فکر  کانون وکلای استان مرکزی

جلسه اتاق فکر کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 566۳۸۶/۱۳۹۹/۰۹/۱۸

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ جلسه اتاق فکر با حضور آقایان احمد صالحی، علی سهراب پور، حمید صلاحی، هادی قمشلوئی، مهدی کریمی، کیان کریمی، محمد بهزادنیا، ذبیح الله جباری و کورش عسگری در محل کانون برگزار گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- مقرر گردید جهت اداره بهتر جلسات و نظم بخشی به آن آقایان مهدی کریمی،حمید صلاحی و علی سهراب پور با بهره گیری از نظرات اعضای اتاق فکر و سایرین در اولین فرصت نسبت به تهیه و تدوین آیین کار و نحوه اداره جلسات اتاق فکر اقدام و در جلسه آتی جهت تصویب ارائه نمایند.

۲- در خصوص تاسیس دبیرخانه اتاق فکر مقرر گردید نسبت به تشکیل آن اقدام گردد و در آیین کار نحوه انتخاب اعضاء و اداره آن مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه آتی به اعضای اتاق فکر پیشنهاد گردد.

 ۳- با توجه به آنکه در راستای طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موجب بند م ماده ۷ طرح مذکور ، حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شده و جهت سپری شدن تشریفات قانونی به شورای نگهبان ارسال گردیده است مقرر گردید نسبت به بررسی همه جانبه آثار زیان بار این مصوبه اقدام و پس از جمع آوری نظرات وکلای محترم عضو کانون وکلای استان مرکزی و همچنین با بهره گیری از مقالات، مطالب و نقدهای علمی ارائه شده از سوی جامعه وکالت در سراسر کشور به عنوان نظر نهایی کانون وکلای استان مرکزی به شورای نگهبان ارسال و مکاتبه گردد و همچنین با فوریت جلسه مشترک با اشخاص تاثیرگذار خصوصاً دفتر نظارت بر شورای نگهبان مستقر در شهرستان اراک تشکیل و معایب مصوبه و نیز دلایل شرعی و قانونی مغایر با آن به اشخاص و مراجع مذکور گوشزد و اعلام گردد. در این خصوص آقای مهدی کریمی مسئولیت جمع‌آوری مطالب مرتبط با موضوع کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت در مصوبه مذکور جهت تهیه مکاتبه با مراجع قانونی تعیین گردید.

۴- مقرر گردید جلسات اتاق فکر به صورت فعلاً ماهیانه در نیمه هر ماه برگزار گردد و این امر مانع تشکیل جلسات فوق العاده نگردد.