جلسه اعضای ارکان انتظامی در سالن جلسات کانون وکلای استان مرکزی برگزار گردید

جلسه اعضای ارکان انتظامی در سالن جلسات کانون وکلای استان مرکزی برگزار گردید


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 668۳۸۷-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ اولین جلسه اعضای ارکان انتظامی کانون در سالن جلسات کانون برگزار گردید.
در این جلسه وکیل احمد صالحی رئیس و وکیل هادی قمشلوئی دادستان انتظامی کانون ضمن خیر مقدم به اهمیت جایگاه دادسرا و دادگاههای انتظامی کانون پرداختند و مساله خود انتظامی کانون ها را از مهمترین مسائل روز دانستند و ابراز امیدواری نمودند که با پرداختن به این موضوع موجبات ارتقاء هر چه بیشتر شان و جایگاه کانون را فراهم نمایند.
در ادامه پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱)مقرر گردید جلسات اعضای ارکان انتظامی کانون به طور ماهیانه برگزار و تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ به عنوان زمان برگزاری جلسه بعدی تعیین و تصویب گردید.
۲)به اتفاق آراء حاضرین در جلسه، آقای محمد میرزائی راد به عنوان دبیر جلسات تعیین گردید.
۳ ) مقرر گردید دبیر جلسه فورا گروه مجازی اعضای ارکان انتظامی کانون را تشکیل و نسبت به تعیین موضوع جلسه بعدی نظر سنجی و پس از مشخص شدن اطلاع رسانی گردد .
۴) مقرر گردید موضوع تشکیل سجل انتظامی و انتشار گاهنامه انتظامی کانون در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.