رئیس و اعضای کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی معرفی شدند

رئیس و اعضای کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی معرفی شدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 506۴۰۱-۱۳۹۹/۱۰/۰۱

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، هشتمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم کانون وکلای استان مرکزی، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ برگزار گردید و رئیس و اعضای کمیسیون روابط عمومی به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل مجید سلیمانی(رئیس)
۲- بانوی وکیل مریم ناگهی(عضو)
۳- جناب وکیل امیر مسعود دلاوری(عضو)
۴- جناب وکیل کامیار غفاری(عضو)