اولین جلسه کمیسیون آموزش کانون وکلای استان مرکزی

اولین جلسه کمیسیون آموزش کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 514۴۰۳-۱۳۹۹/۱۰/۰۳

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ اولین جلسه کمیسیون آموزش کانون با حضور وکلا احمد صالحی ، شیدا شیخی، احمد جمشیدوند، حمیدرضا عباسی و سعید خانی در محل کانون برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱- تدوین آیین نامه کمیسیون آموزش
۲-برگزاری اولین جلسه آموزشی با موضوعیت آموزش خودکاربری وکلا و کارآموزان وکالت
۳- برگزاری و تداوم مجموعه نشست های علمی - آموزشی با ماهیت حقوقی و قضایی در محل کانون وکلا و متعاقبا برقراری تعامل لازم در این زمینه با مرجع محترم قضایی
۴- فراهم ساختن بستر کارآفرینی و تحقق این مهم با استفاده از محصولات آموزشی کمیسیون
۵- انتخاب و تعیین وکیل شیدا شیخی به اتفاق آراء به عنوان دبیر کمیسیون
۶- انتخاب و تعیین منشی کمیسیون از بین کارآموزان وکالت توسط دبیر کمیسیون