شرکت نماینده کانون در کمیته حقوق کودک استان

شرکت نماینده کانون در کمیته حقوق کودک استان


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 698‍  ۴۰۴-۱۳۹۹/۱۰/۰۵

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، متعاقب دعوت نامه ارسالی از سوی مدیریت دفتر کل امور زنان و خانواده استانداری مرکزی به کانون وکلا ، جهت شرکت نماینده این کانون به عنوان یکی از اعضای کمیته حقوق کودک استان و عضو در دو کارگروه حقوقی ، قضایی و پایش و ارزیابی کمیته مذکور ، در جلسه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ با موضوعیت بررسی وضعیت کارگروه های چهارگانه زیر مجموعه کمیته حقوق کودک استان ، وکیل شیدا شیخی به عنوان نماینده کانون متبوع شرکت نمود که متعاقبا در جلسه ای با حضور سرپرست دفتر کل امور زنان و خانواده استان و نماینده کانون مقرر گردید در راستای  مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل کارگروه های چهارگانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ، مصوب شورای هماهنگی آن مرجع ملی، مبنی بر بررسی و ارزیابی چالش های حقوقی و قضایی در خصوص اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک و راهکارهای اجرایی در قالب بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین و رویه های قضایی و اجرایی آن و به طور کلی آسیب شناسی حوزه مربوط به حقوق کودک، جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان آن دفتر با وکلای کانون، جهت هم اندیشی و تبادل نظر برگزار گردد. همچنین در راستای برقراری تعامل هر چه بیشتر، فی مابین دفتر کل امور زنان و خانواده استان و کانون وکلای دادگستری، بررسی و آسیب شناسی حقوق زنان نیز در دستور کار جلسه مذکور خواهد بود .