فراخوان کمیسیون آموزش کانون از همکاران ارجمند جهت مشارکت در ارائه موضوعات حقوقی

فراخوان کمیسیون آموزش کانون از همکاران ارجمند جهت مشارکت در ارائه موضوعات حقوقی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

بازدید : 815۴۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۲

فراخوان کمیسیون آموزش کانون از همکاران ارجمند جهت مشارکت در ارائه موضوعات حقوقی به ویژه موضوعات اختلافی در محاکم

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی