جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره و روسای ارکان کانون وکلای استان مرکزی

جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره و روسای ارکان کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

بازدید : 1373۴۱۹-۱۳۹۹/۱۰/۲۳

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره و روسای ارکان کانون وکلای استان مرکزی برگزار گردید که پس از اخذ دیدگاه ها و نقطه نظرات حضار، در نهایت در خصوص موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم صورت پذیرفت.

۱_ مقرر گردید وکیل علی اکبر توکلی به نمایندگی از سوی اعضای این نشست، پیش نویس آیین کار جلسات فصلی مشترک هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی با روسای ارکان و کمیسیون های کانون را ظرف یک ماه تهیه و به هیات مدیره ارائه نماید تا در جلسه آتی که در فصل بهار سال آتی برگزار می گردد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد .
 ۲_ مقرر گردید روسای ارکان و کمیسیون ها ظرف یک ماه آینده برنامه فصل بهار مجموعه خود را تهیه و جهت استحضار وکلای عضو کانون متبوع منتشر نمایند.ضمنا چنانچه کمیسیونی برنامه فصلی خود را ارائه ننمود با ذکر علت عدم تدوین برنامه، مرقومه ارائه شده جهت استحضار وکلای عضو منتشر گردد .
 ۳ _مصوب گردید لیست کمیسیون ها و ارکان حاضر و غایب در جلسات فصلی و برنامه های ارائه شده جهت استحضار همکاران منتشر گردد .

لیست کمیسیون های حاضر در جلسه فوق الاشعار عبارتند از:

✅نماینده کانون در شورای اجرایی اسکودا(وکیل عبدالوهاب شهبازی)
✅رئیس کمیسیون آموزش(وکیل احمد صالحی)
✅رئیس کمیسیون کارآموزی(وکیل علی سهراب پور)
✅رئیس کمیسیون بازرسی(وکیل محمد بهزادنیا)
✅دادستان انتظامی کانون(وکیل هادی قمشلوئی)
✅رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون(وکیل سعید نور محمدی)
✅رئیس شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون(وکیل مهران باوند)
✅رئیس کمیسیون صلح و سازش(وکیل علی زمانی)
✅رئیس کمیسیون پژوهش(وکیل علی اکبر توکلی)
✅رئیس کمیسیون بانوان(وکیل سلماز زائری)
✅رئیس مجمع وکلای شهرستان خمین (وکیل امید رجبی)
✅کمیسیون معاضدت(وکیل محمد خزاعی به نمایندگی از کمیسیون مذکور)
✅کمیسیون ورزش(وکیل علی رحمتی به نمایندگی از کمیسیون مذکور)
✅رئیس کمیسیون روابط عمومی(وکیل مجید سلیمانی)