اطلاعیه شماره 7 انتخابات

اطلاعیه شماره 7 انتخابات


نویسنده: محمد مایلی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

بازدید : 523اطلاعیه شماره 7

هیأت نظارت بر انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای استان مرکزی

 

به موجب مصوبه مورخ 1401/11/01 هیأت نظارت رعایت موارد ذیل در زمان انتخابات و فرایند رأی گیری توسط رأی دهندگان محترم ضروری و الزامی می باشد.

  1. 1. شرکت در انتخابات (رأی دادن) قائم به شخص بوده و امکان تفویض وکالت یا اعطای نمایندگی به غیر وجود ندارد.
  2. 2. اوراق رأی گیری به تعداد اعضای اصلی (5 نفر) طراحی گردیده است. لذا، صرفاً تا 5 نفر از کاندیداها امکان انتخاب دارند و در درج نام افراد مازاد بر آن قابلیت شمارش را ندارند.
  3. 3. با توجه به اینکه رأی گیری به صورت مخفی است رأی دهندگان محترم از درج نام خود در برگ تعرفه خودداری نموده و آرائی که دارای نشان و یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمیشود و اسامی زائد بر عددهایی که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.
  4. 4. از 24 ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی جهت رأی گیری، هرگونه فعالیت تبلیغی در فضای مجازی و حقیقی به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی گیری و خارج از آن نیز به کلی ممنوع است.
  5. 5. جهت جلوگیری از طولانی شدن و ازدحام در هنگام رأی گیری شایسته است انتخاب کنندگان محترم حضور خویش را به ساعات پایانی روز رأی گیری موکول ننمایند.

 

علی سهراب پور

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای استان مرکزی