هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از ندامتگاه مرکزی اراک بازدید به عمل آوردند

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از ندامتگاه مرکزی اراک بازدید به عمل آوردند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

بازدید : 718به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،چهارشنبه مورخ 1394/07/08 اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از ندامتگاه مرکزی اراک بازدید به عمل آورند و پیرامون مسائل دوجانبه به گفتگو و تبادل اطلاعات پرداختند و در پایان مواردی به شرح ذیل به تصویب طرفین رسید:

1-مقرر گردید یک روز در ایام هفته ترجیحا پنج شنبه ها احدی از وکلای پایه یک عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در ساختمان اداری زندان حضور یافته و به مددجویان نیازمند مشاوره رایگان ارائه دهند که در این راستا می بایست شان وکیل رعایت گردد و از بازرسی بدنی و اخذ موبایل توسط متولیان امر خودداری گردد.

2-مقرر گردید که اتاقی از جانب ندامتگاه مرکزی با رعایت ضوابط جهت ملاقات وکلا با موکلین زندانی خود جهت اخذ امضای وکالتنامه و سایر موارد مرتبط با امر دفاع در نظر گرفته شود.

در پایان اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به همراه مدیر ندامتگاه به بازدید از ندامتگاه مرکزی پرداختند.