روسای کمیسیون های کارآموزی و معاضدت قضایی انتخاب گردیدند

روسای کمیسیون های کارآموزی و معاضدت قضایی انتخاب گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بازدید : 668به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب ماده 35 آئین نامه لايحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری جلسه ای در روز پنجشنبه مورخه 1395/04/24 با دعوت از اعضای کمیسیون کارآموزی جهت انتخاب رئیس کمیسیون تشکیل و حمید صلاحی با اکثریت آراء به عنوان رئیس کمیسیون کارآموزی انتخاب و معرفی گردید.

همچنین به موجب صورتجلسه هیات مدیره در روز چهارشنبه مورخه 1395/04/23 کیان کریمی به عنوان رئیس کمیسیون معاضدت قضایی انتخاب و معرفی گردید.