توضیح و پوزش

توضیح و پوزش


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بازدید : 726به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به نقل از رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در مورد اطلاعیه انتخابات داخلی کمیسیون کارآموزی به منظور تعیین رئیس کمیسیون که در مورخه 1395/04/24 انجام پذیرفت لازم به ذکر است.

-بدوا به موجب تصمیم هیات مدیره در جلسه مورخه 1395/04/23 محمد ابراهیم بوالحسنی به عنوان عضو دیگر کمیسیون کارآموزی انتخاب گردید.

-پیرو تکمیل اعضای این کمیسیون در روز پنجشنبه مورخه 1395/04/24 انتخابات داخلی کمیسیون نیز انجام و حمید صلاحی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب و معرفی گردید.