روسا و دادرسان شعب 3 گانه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند

روسا و دادرسان شعب 3 گانه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 873به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب مصوبات یک شنبه مورخه 1395/04/27 و یک شنبه مورخه 1395/05/03 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی روسا و دادرسان شعب 3 گانه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:

1-سید علیرضا مهاجرانی-فریبرز احمری-علی همت هاشمی

2-مهران باوند-محمد ملک محمدی-مهدی سالی

3-سید حسن خاتمی-محمد آذری-ابوالفضل جلالی تبار

توضیح:نفرات اول هر یک از شعبه های فوق الذکر،رئیس آن شعبه می باشد.